4. mai, 2021

"Fiskeslededer" i bruk ved Eikern

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende lørdag 4. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no