7. mai, 2021

Skolene i Øvre Eiker sentraliseres

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 7. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no