7. mai, 2021

Karl Lande på Darbu selger kuer og en låve "på rot"

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 7. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no