7. mai, 2021

"Mot lyset landet seg hever"

Dagen før frigjøringsdagen.
7. mai 1946 sto diktet; "Mot lyset landet seg hever",
på trykk i Drammens Tidende.

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 7. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no