13. mai, 2021

Rottenikkens sak til ny behandling

Hentet fra Drammens Tidende mandag 13. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no