14. mai, 2021

Kristoffer Bermingrud er død

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 14. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no