16. mai, 2021

Håp kristelige ungdomsforening med fest på kapellet

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 16. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no