18. mai, 2021

Irske settervalper selges

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 18. mai 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no