18. mai, 2021

Det var sønnen som stakk faren

Måten oppslaget er skrevet på sier vel litt om hvordan samfunnet så på de "reisende".

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 18. mai 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no