22. mai, 2021

Sundhaugen Turistrestaurant

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 22. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no