27. mai, 2021

Kjøtthermetikk kan nå selges fritt

Flere og flere av rasjoneringstiltakene lettes eller oppheves på denne tiden. Nå er det kjøtthermetikkens tur.

Hentet fra Drammens Tidende mandag 27. mai 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no