31. mai, 2021

Potetrasjoneringen opphører

Hentet fra Drammens Tidende fredag 31. mai 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no