3. jun, 2021

Ny osterasjon på vei

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 3. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no