4. jun, 2021

Veien fra Konnerud til Mjøndalen

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 4. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no