8. jun, 2021

Mif møter Oslo-lag

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 8. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no