8. jun, 2021

Lønnsoppgjøret er klart

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 8. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no