11. jun, 2021

Prisen på kaffe og sukker settes ned

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 11. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no