11. jun, 2021

Nå kan en kjøpe vaskepulver og såpe på butikken

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 11. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no