12. jun, 2021

Nå får du kjøpt vaskepulver og importert såpe uten rasjoneringskort

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 12. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no