12. jun, 2021

Så var Ramm-Eiker opptatt i Idrettsforbundet

"Husker" jeg ikke helt feil ble Ramm-Eiker stiftet i Rambergstua seint i januar 1946. 26. eller 29. januar?
Hentet fra Drammens Tidende onsdag 12. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no