15. jun, 2021

Vestfos Cellulose må trolig stoppe grunnet tømmermangel

Vestfos Cellulose må trolig stanse driften grunnet tømmermangel.
Krogstad Cellulose har allerede stått en periode grunnet det samme.
Hentet fra Drammens Tidende lørdag 15. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no