16. jun, 2021

Avdukingen av Haglebubautaen - del 10

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 17. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no