16. jun, 2021

Avdukingen av Haglebubautaen - 3000 personer tilstede

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 17. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no