17. jun, 2021

Et bil-lass med damehatter stjålet i Oslo

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 17. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no