18. jun, 2021

Kampen mot rottene

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 18. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no