20. jun, 2021

Misjonsbasar på Fiskum

Basar var det på denne tiden for 25 år siden også. Se 1921-fanen.
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 20. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no