20. jun, 2021

Det ryktes at Vestfossen må møte Odd i Hokksund!

- Det var vel noen som ikke ville at det skulle komme folk på kampen det da.
Dem var sikkert fra Hokksund.
Det påståes det i hvert fall hardnakket i redaksjonslokalene til "Tor Kenneths lille store verden!"

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 20. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no