25. jun, 2021

Slutt på tyskerhestene

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 25. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no