28. jun, 2021

Røde Mølles rytmeorkester til Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 28. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no