28. jun, 2021

Nye Drammensveien får to kjørebaner på Kongsberg

Hentet fra Laagendalsposten fredag 28. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no