28. jun, 2021

Trenger nye lokaler til arbeidsskolen

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 28. juni 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no