1. jul, 2021

Eiker vant friidrettskampen - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag. 1. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbliotekets arkiv. nb.no