4. jul, 2021

Slåttekaren

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 4. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no