5. jul, 2021

Fellesvandring til lyngtrekket

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 5. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no