9. jul, 2021

Ole P. Sannan er død

Denne er her mest for egen slekt sin del.
Hentet fra Buskerud Blad tirsdag 9. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no