9. jul, 2021

Kongsberg og turisthotell

Hentet fra Buskerud Blad tirsdag 9. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no