12. jul, 2021

Røde Mølles Rytmeorkester til Hokksund Sommerteater

Hentet fra Drammens Tidende fredag 12. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no