13. jul, 2021

Vestfossen Herreekvipering tar ferie i to uker

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 13. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no