16. jul, 2021

Nye rasjoneringskort fra 12. august

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 16. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no