19. jul, 2021

Røgeberg ansatt som organist i Larvik

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 19. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no