25. jul, 2021

Lite høy på Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 25. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no