26. jul, 2021

Kristoffer Gevelt er død

Hentet fra Drammens Tidende fredag 26. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no