27. jul, 2021

Damer i fri-idretten forts.

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende lørdag 27. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no