27. jul, 2021

Drammenselven papirfabrikker igang fra høsten

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 27. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no