29. jul, 2021

Tømmerhoggere til Hellefoss

Hentet fra Drammens Tidende mandag 29. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no