31. jul, 2021

Falkbanen åpnes snart (siste del)

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 31. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no