31. jul, 2021

Falkbanen åpnes snart - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 31. juli 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no