2. aug, 2021

Ledige tomsekker selges

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 2. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no