2. aug, 2021

Hokksund nye skole - del 4

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 2. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no