2. aug, 2021

Hokksund nye skole - del 3

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 2. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no